Årsmöte Borås Brukshundsklubb 2021

måndag 26 april kl 18.00       Mötet hålls digital via Zoom

Vid årsmötet kommer vi att förrätta val, gå igenom  verksamhetsberättelsen, gå igenom balans-och resultaträkning, gå igenom verksamhetsplan och budget för 2021 och övriga frågor som ni som  medlemmar har.

Du som har varit ute och tävlat i följande grenar bruks, lydnad,  agility och rally är välkommen att redovisa in dessa till Årets Hund  2020. Detta ska vara styrelsen@borasbk.se tillhanda senast den 9 april.

Du ska skicka in dina tre bästa resultat. För att bli utsedd till Årets Hund så behöver det vara minst tre  ekipage som lämnat in resultat i just den grenen. Reglerna finns på Borås BKs hemsida. Årets hund

Handlingarna kommer att presenteras på vår hemsida och i Facebookgruppen 7 dagar innan mötet.

Ni får anmäla in er till styrelsen@borasbk.se senast den 19 april, så att vi kan kolla medlemskap och skicka ut en inbjudan med länk till  Zoom.

Då vi inte har någon valberedning, så får ni skicka in nomineringar till styrelsen senast den 9 april, så kommer vi att välja till de olika  uppdragen på årsmötet. styrelsen@borasbk.se blankett nedan.

 

Comments are closed.

Post Navigation