Årets hund

Årets hund

Resultat för föregående år ska vara insända till klubben senast 31 januari.

Utmärkelsen delas ut vid årsmötet.

Resultat för bruks/lydnad rally skickas till sekreterare@borasbk.se
Agilityresultat skickas till agility@borasbk.se

Årets lydnadshund

För att tävla om årets lydnadshund i klubben ska man rapportera in sina 3 bästa resultat från det gångna året till styrelsen. Styrelsen tar sedan fram procentsatser för att avgöra vilket ekipage som har högst resultat.

Årets brukshund

För att tävla om årets brukshund i klubben ska man rapportera in sina 3 bästa resultat från det gångna året till styrelsen. Styrelsen tar sedan fram procentsatser för att avgöra vilket ekipage som har högst resultat.

Årets rallyhund

För att tävla om årets rallyhund i klubben ska man rapportera in sina 3 bästa resultat från det gångna året till styrelsen. Styrelsen tar sedan fram procentsatser för att avgöra vilket ekipage som har högst resultat.

Årets agilityhund

Ekipaget ska tävla för Borås brukshundklubb på officiella tävlingar. Uttagningen till årets agilityhund grundar sig på resultat från officiella tävlingar under perioden 1 januari till 31 december. Föraren som vill tävla om årets agilityhund i klubben får själv sammanställa de fem bästa resultaten från året, detta görs enklast via agilityns tävlingssystem http://agilitydata.se/.

En totalsumma räknas ut enligt följande tabell och skickas in på mail till agility@borasbk.se.

Vinst  (0:at) 40 poäng
Placering 2–5 (0:at) 30 poäng
0:at lopp, ej topp 5 20 poäng
Tilläggspoäng: Diplom 20 poäng
Tilläggspoäng: Cert 30 poäng
Tilläggspoäng: Championat 50 poäng

– Endast felfria resultat räknas

– Resultat från både klass 1, 2 och 3, hoppklass samt agilityklass räknas.

– Det behöver inte vara samma förare till hunden vid alla 5 loppen.

– Skulle flera tävlanden vid årets slut ha samma poäng ska ytterligare resultat lämnas in som ”skiljeomgång”.

Årets allroundhund

Kräver deltagande i årets samtliga fyra klubbmästerskap, dvs bruks, lydnad, rallylydnad och agility.

Sammanräkningen bygger på ”straffpoäng” enligt nedanstående skala:

Plac 1: 1 poäng

Plac 2: 4 poäng

Plac 3: 6 poäng

Plac 4: 8 poäng

Plac 5: 9 poäng

Plac 6: 10 poäng, därefter fallande skala, dvs 11, 12, 13 osv.

Den som har minst antal poäng när året är slut har vunnit. De poäng som delas ut är med andra ord ett slags ”straffpoäng”. De som startar men inte fullföljer tävlingen hamnar på en delad sista placering med utelämnande av motsvarande antal placeringar i resultatlistan. Dock innebär en sista placering p g a att man brutit/blivit diskvalificerad alltid minst 30 straffpoäng även om antalet deltagare är mindre. Denna poängsumma gäller oavsett gren och oavsett om man själv brutit, blivit bruten av domare (bruks/lydnad) eller diskvalificerats (agility). Denna summa kan anpassas beroende på antalet startande i det KM som har flest deltagare under året. Straffpoäng kan delas ut retroaktivt till dessa ekipage vid behov (om antalet deltagare blir större än beräknat innan året är slut).

– Löptikar får deltaga men startar sist

– Blandraser/oregistrerade hundar får deltaga

– Skott kommer att avlossas vid KM i bruks enligt officiella regler

10-års medlem

För att tilldelas 10-årsnålen krävs det att man varit medlem i klubben i 10 år. Det gäller inte 10 år sammanlagt utan alla 10 åren måste vara i en följd. Det innebär att om man är medlem i 9 år men avstår ett år så börjar man om från början nästa år. Denna ”bokföring” av vilket år man blivit medlem sköts helt manuellt, vanligtvis av sekreteraren, som sparar kopiorna på medlemskorten som skrivs. Dessa gås igenom en till två gånger per år för att hållas à jour med medlemslistorna. Alla medlemmar som inte betalar medlemsavgiften rensas ut ur lådan och får börja om från början den dag de blir medlemmar igen. 10-årsnål delas ut vid årsmötet.