Medlemsmöten

Medlemsmöten

Alla medlemmar är välkomna på klubbens medlemsmöten som hålls 1-2 gånger per termin. Information om månadsmöten läggs ut på här på hemsidan och på klubbens facebooksida.

På medlemsmöten får man rapporter från dem som varit ute och tävlat, man får information från de olika sektorerna, man kan spåna fram nya idéer till kurser och aktiviteter och man får framför allt träffa många andra klubbmedlemmar. Klubben bjuder på fika och det är bara att dyka upp. Välkommen!

Årsmöte

Klubbens årsmöte avhålls varje år i februari. På årsmötet väljs styrelse för det nya verksamhetsåret och utmärkelser delas ut. Håll utkik efter kallelse! Välkommen att vara med och påverka!

Styrelsemöten

På styrelsemöten deltar normalt endast valda ledamöter och suppleanter i styrelsen. Kontakta styrelsen om du har någon fråga du vill att man tar upp eller vill närvara på ett möte.