Kontakt

    Borås Brukshundklubb
    Box 1139
    501 11 Borås

    Postgiro (även tävlingar): 29 05 06-5

    Swish 1231702968 , försäljning (ej tävlingsanmälan eller kursanmälan)