Styrelsen

Hela styrelsen nås på:
styrelsen@borasbk.se
Ordförande
Catarina Eng
ordforande@borasbk.se
0706-880223
Vice ordförande
Inger Friberg
inger_friberg@hotmail.com
076-227 94 42
Kassör
Ingemar Ström
kassor@borasbk.se
070-325 48 97
Sekreterare
Birgitta Andersson
birgittaa324@gmail.com
073-354 68 54
Ledamot
Lotta Augustsson
lotta.augustsson.la@gmail.com
073-060 90 94
Ledamot
Stefan Hall
hall.stefan@hotmail.com
Ledamot
Daniel Petersson
cosworth_81@hotmail.com
Suppleant
Conny Andersson
073-802 04 91
Suppleant
Marianne Claesson
akkesall@telia.com
070-566 22 39

Revisorer

Maria Blom
maria.zonicblom@hotmail.se

Susanne Norén

Astrid Åsgården (suppleant)


Valberedning

Kerstin Borgerud
kerstinborgerud@icloud.com

Tommie Kronholm
tommie.kronholm@telia.com

Malin Häggström