Kontakt

Kontaktformulär

Borås Brukshundklubb
Box 1139
501 11 Borås
Tel till kubbstugan: 033-13 88 98
Postgiro (även tävlingar): 29 05 06-5

Swish 1231702968 , märk på meddelandet vad ni betalar för