Träningar

Under perioderna mars-maj och mitten av augusti till mitten av november har vi gemensam instruktörsledd ”Onsdagsträning” på onsdagar med start 18.15. Alla medlemmar är välkomna att deltaga.
Måndagskvällar och onsdagskvällar är det även fritt fram för självständig träning eftersom det inte pågår någon kursverksamhet.
I övrigt har du tillgång till planerna i den mån det inte pågår kurs, tävling eller något annat arrangemang. På kalendern i stugan skall alla kurser vara uppskrivna så där kan du få mer information om detta.
Under perioden november-februari och under sommarmånaderna är det inte heller kursverksamhet i någon större omfattning så då kan det vara ledigt för egen träning under andra tider.
Tag alltid hänsyn till kurser, tävlingar och mentalbeskrivningar när du tränar så att du inte stör. Är du osäker – fråga!
Tänk på att alltid plocka undan efter dig när du använt klubbens material såsom hinder, apportbockar, koner o dyl. Sådant materiel skall förvaras i den gula baracken på nedre plan.