Kökssektorn

För att maila hela kökskommittén: koket@borasbk.se


Fredrik Adelmo
Sammankallande


Tommy Andersson


Ulf Andersson- Walen