Kökssektorn

För att maila hela kökskommittén: koket@borasbk.se


Fredrik Adelmo
Sammankallande


Maria Nilsson
072-52 12 520
smaj@telia.com


Tommy Andersson


Ulf Andersson- Walen