MH

För att anmäla till MH och för att se när klubben anordnar klicka på länken nedan.

Logo

Har du frågor kring MH kan du kontakta någon i Rasutvecklingssektorn.

Om du är uppfödare och vill beskriva en hel kull, kontakta Marianne Claesson
på tel 033-25 58 50 i god tid så kan det finnas möjlighet att ordna detta.